1. Érvényesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek az Arthrocol Kft. által üzemeltetett www.arthrocol.com honlapon keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre.

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

2. Szerződéses partner

Cégnév: Arthrocol Kft.
Székhely és levelezési cím: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49
Cégjegyzékszám: 01-09-195585
Adószám: 25028333-2-41
Ügyvezető igazgató: Lénárt Béla

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-30/456-55-50
Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:
Hétfő – péntek 7:00 – 17:00

Munkaszüneti napokon az ügyfélszolgálat nem elérhető.

Az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: info@arthrocol.com

3. A Webáruház használata

3.1. A Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja.

3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. A Webáruháznak nem feladata hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

3.3. Amennyiben a Vásárló az Arthrocol Kft. weboldalára belép és a webáruház használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

3.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a webáruház használatát.

4. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok

Az Arthrocol Kft. által működtetett Webáruház hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.arthrocol.com szolgáltatásait igénybe vevőknek:

A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintással tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba rakom” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. A „kosár megtekintése” ablakra kattintva lehetőség van a kosárba helyezett termékek megtekintésére, módosítására, törlésére. A „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintva folytatni tudja a megrendelés folyamatát. Ha mindent rendben talált, bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, de lehetséges személyes profilt létrehozni. A regisztrált profil létrehozásának feltétele egy megrendelés leadása. A Vásárló a vásárlás során, a szállítási és számlázási adatok megadásakor tudja jelezni igényét egy regisztrált profil létrehozására. A vásárló a rendelés során megadott e-mail címre kap tájékoztató levelet a profil létrejöttéről.

Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat fizetési lehetőségek közül. A szállítási adatokat meg kell adnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti.

A Vásárló a vásárlás véglegesítése után az ÁSZF elfogadásával jóváhagyja, hogy az Arthrocol Kft. e-mail-ben kérje a Vásárlót véleménye meghagyásáról a vásárolt termékkel kapcsolatban. A levél formáját az Arthrocol Kft. rakta össze, míg az automatikus kiküldést a Customer Reviews for Woocommerce bővítmény végzi.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a „Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Arthrocol Kft. a Vásárló ajánlatát elfogadta.

Az Arthrocol Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az Arthrocol Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.
A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhoz szállítással.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Az Arthrocol Kft. által megvételre kínált termékek feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza a csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiak külön kerülnek felszámításra a megrendelés folyamata során.

Amennyiben minden gondosság és körültekintés ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a webáruházban, akkor az Arthrocol Kft. nem köteles a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
– esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
– egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

A Vásárló ajánlatának, megrendelésének megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az Arthrocol Kft. és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Arthrocol Kft. webáruháza késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

A Vásárló az Arthrocol Kft. Webáruház honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Webáruház ügyfélszolgálatához, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

Online fizetés során beírt adatokat az Arthrocol Kft. Webáruháza nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

Online fizethet a vásárló PayPal-on, és Stripe-on keresztül, ahol bankkártyás fizetés is lehet regisztráció nélkül.

Ezeken kívül lehetősége van előre utalással, illetve utánvéttel fizetni.

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – minden esetben a Vásárlót terheli.

Az Arthrocol Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

A kiszállított termék az Arthrocol Kft. tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében.

A Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A fogyasztónak minősülű Vásárlót nem illeti meg az elállási jog:
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Arthrocol Kft. részére.

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni az Arthrocol Kft. részére az alábbi címre visszaküldeni.

Arthrocol Kft.
1045 Budapest, Berlini utca 47-49

A termék visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. Az Arthrocol Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az Arthrocol Kft. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Az Arthrocol Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

5. ArthroCoin pontrendszer – kedvezmények gyűjtése és felhasználása

A https://arthrocol.com honlapon regisztrált profillal rendelkező Vásárlóknak lehetőségük van ArthroCoin pontokat gyűjteni, amiket a vásárlások során a termékekért fizetendő végösszeg csökkentésére tudnak felhasználni.
1 pont = 1 Forint alapon működik a rendszer.

A Vásárlók a következő módon tudnak pontokat gyűjteni:

  • Az újonnan regisztrált vásárlók számára 100 ArthroCoin pont kerül jóváírásra
  • Minden regisztrált profillal történő vásárlás után a kosár értékének 5%-át ArthroCoin pontban kapják vissza. A korábbi vásárlások során az ArthroCoin pontokkal fizetett részösszegre nem jár új jutalompont.
  • A https://arthrocol.com oldalon meghagyott írásos termékértékelésekért 500 ArthroCoin pont kerül jóváírásra. Ha az értékelést az előzőekben említett értékelést kérő e-mailen keresztül írta a Vásárló, és rendelkezik regisztrált profillal, az 500 pont úgy is jár
  • Ha a kosár tartalmának értéke meghaladja az 50 000 Ft-ot (felhasznált ArthroCoin pontokat nem számítva), úgy 1 000 ArthroCoin pont kerül jóváírásra a Vásárló profilján

Egy vásárlás alkalmával egy profillal nem lehet nagyobb összeget fizetni ArthroCoin pontokkal, mint az aktuális kosár értékének 25%-a. Az összegyűjtött pontok felhasználását a Vásárló dönti el, nem kötelező minden vásárlásnál használni őket. Az ArthroCoin pontok fel nem használásuk esetén, a gyűjtéstől számított egy év után lejárnak, felhasználni azokat már nem lehet.

Meghiúsult, félbeszakított, át nem vett termékek esetében az ArthroCoin pontok visszavonásra kerülnek. A begyűjtött pontokat készpénzre váltani nem lehet.

6. Felelősség

Az Arthrocol Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

A Webáruház minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, az Arthrocol Kft. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

7. Szavatosság

Az Arthrocol Kft-t termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A szavatosság időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával kezdődik.
Nem tartozik szavatosság alá a hiba, ha annak oka:
– rendeltetésellenes használat
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Arthrocol Kft.-t terhelik.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva tartási időszakban érvényesíthető.

8. A Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

Az Arthrocol Kft. Webáruházának célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése.

Az Arthrocol Kft. Webáruházában való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.

Az Arthrocol Kft. nem vállal felelősséget:
● Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért
● Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért
● Akár a küldő, akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért
● Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.
● Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
● Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért

A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

Az Arthrocol Kft. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

Az Arthrocol Kft. oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

Tilos minden olyan tevékenység, amely Arthrocol Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Tilos az Arthrocol Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

9. Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján
keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

10. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

11. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

12. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
● az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
● a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
● az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
● a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
● a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény
rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az Arthrocol Kft. cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

13. ÁSZF egyoldalú módosítása

Arthrocol Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.