Játékszabályzat – „Arthrocol halloweeni” képfeltöltős nyereményjáték

Jelen játékszabályzat a Arthrocol Kft. Facebook-oldalán, a https://www.facebook.com/arthrocol webcímen 2023. október 31. napján meghirdetett „Arthrocol” nyereményjátékra vonatkozik.

A játék szervezője:

Az „Arthrocol” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője, lebonyolítója és adatkezelője az Arthrocol Kft. (székhely: 1045 Budapest, Berlini út. 47-49., cégjegyzékszám: Cg. 01 09 195585, adószám: 25028333-2-41; a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékban való részvétel:

A Játékban csak a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban: „Játékos”). Egy Játékos csak egy alkalommal, egy felhasználói profillal vehet részt a Játékban.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy a jelen játékszabályzatban leírtakat elfogadja.

A Játékban nem vehetnek részt továbbá a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot, akár annak időtartama alatt is, egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Arthrocol Kft. honlapján

Szervező kizár minden, a játék használatából eredő, közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítási igényt.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben egy Játékos a jelen játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni.

Szervező nem felelős azokért a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából erednek.

A Játék időtartama:

A Játék 2023. október hó 31. napja 00:01 óra és 2023. november hó 05. este 22:00 óra között.

A Játék menete:

A Játékos a nyereményjátékhoz fűződő bejegyzéshez hozzászólásként egy fényképet tölthet fel. 

Amennyiben a Játék Facebook posztjához hozzászólás érkezik, azt a Szervező jogosult az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából felülvizsgálni. Szervező jogosult annak a hozzászólónak a hozzászólását törölni és őt, mint Játékost a Játékból kizárni, akinek hozzászólása obszcén, közszemérmet vagy más vallását, származását, nemi identitását sértő képi vagy szöveges elemet, tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más módon jogsértő tartalmat hordoz. Továbbá ha bárki, bármely közösség számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú, a Szervezőre, annak szolgáltatásaira, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű.

A játékban a három legtöbb kedvelést összegyűjtött hozzászólás/fénykép feltöltői kapnak nyereményt a játék végén. A legtöbb kedvelést összegyűjtött kép Játékosa a nyereményként említett 1×30.000 Ft értékű ArthroCoin pontot, a második legtöbb kedvelést összegyűjtött kép Játékosa 1×20.000 Ft értékű ArthroCoin pontot, a harmadik legtöbb kedvelést összegyűjtött kép Játékosa pedig 1×10.000 Ft értékű ArthroCoin pontot kap, amit a https://arthrocol.com oldal webshopjában vásárolhatnak le.

Az ArthroCoin pontok a Vásárló a https://arthrocol.com webshopban regisztrált felhasználó fiókján kerülnek jóváírásra, amit a webshopban történő vásárlás során kedvezményként tud felhasználni. Egy vásárlás esetén a kosár összértékének max. 25%-át lehet ArthroCoin pontokra beváltani.

A Játék meghirdetett határideje után beérkezett válaszok, hozzászólások, vélemények, kommentek beküldői nem vesznek részt a nyereményjátékban.

A Játék nyereménye:

Nyeremény: 1×30.000 Ft értékű, az Arthrocol webshopjában felhasználható ArthroCoin pontok, 1×20.000 Ft értékű, az Arthrocol webshopjában felhasználható ArthroCoin pontok, 1×10.000 Ft értékű, az Arthrocol webshopjában felhasználható ArthroCoin pontok. A nyeremények értékei készpénzre nem válthatóak át.

A nyertes kiválasztása:

A játék lezárása: A játékidő lejárta után a játékot lezárjuk, és a három nyertest legkésőbb a következő napon, egy külön bejegyzésben hirdetjük meg.

Amennyiben a nyertesek az első kapcsolatfelvételi kísérletet követő 14 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményért, úgy a nyereményhez fűződő jogát elveszíti, helyére pótnyertes lép. Ugyanez érvényes arra az esetre, amennyiben valamely nyertes Játékosnak a profiljához tartozó üzenetküldési lehetőségen keresztül nem lehetséges üzenetet küldeni, és ő maga sem jelentkezik a Szervező oldalához tartozó üzenetküldési lehetőségen keresztül vagy Messengeren küldött üzenet formájában az előbbi intervallumon belül, illetve ha a nyertes nem tudja igazolni, hogy nagykorú.

A nyeremény átvétele:

A nyereményekről szóló tájékoztatót elektronikai úton juttatjuk el a nyertesekhez, az általuk megadott email címre egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a sorsolást követő 14 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés illetve késedelmes válasz miatti kiesés okán át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja. 

A megadott email cím (elektronikai kézbesítési cím) helyessége, valamint a Játékos Facebook profiljához tartozó üzenetküldési rendszerére érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele a Játékos felelőssége, a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni a Játékos által megadott adatokat, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

A Játék felhasználási és adatkezelési feltételei:

Az Arthrocol Kft. nem kezeli, nem tárolja, harmadik fél részére nem továbbítja a Játékban résztvevők nevét és a nyertesek egyéb adatait, a Játék nem terjed ki személyes idővonalakra és kapcsolatokra. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén a nevüket közzétegyük, és beleegyeznek abba, hogy a nyeremények elektronikai eljuttatásához szükséges adatokat megadják. A Játékosnak a játékban való részvételhez szükséges a webshopban vásárlást véglegesíteni. Lemondott, vagy át nem vett csomag (utánvétes rendelés) esetén a Játékos a nyereményhez való jogáról lemond.  Amennyiben az elektronikai postázáshoz szükséges adatokat valamely nyertes nem adja meg, és a személyes átvételt sem vállalja, a nyereményhez fűződő jogát elveszíti.

A Játékkal kapcsolatos jogvita esetén a Szervező a Facebookot teljeskörűen mentesíti minden Játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal kapcsolatos igénnyel szemben. A Játékos a jelen játékra történő jelentkezésével elfogadja a Facebook Promóciókra vonatkozó szabályzatában foglaltakat. Jelen Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható, nem kapcsolódik a Facebookhoz, csak annak felületén publikáljuk a felhívást.

A Szervező fenntartja a jogot a játékszabályzat, a nyeremények és a Játék érvényességi idejének megváltoztatására, akár a Játék ideje alatt is.

Budapest, 2023.10.31.